BATD, une structure exceptionnelle de formation et de promotion du tennis en Belgique - BATD, een uitzonderlijke structuur voor opleiding in en promotie van het tennis in BelgiŽ.

Ecole de Tennis BATD KTA Tennisschool - Kraainem

Kraainem Tennis Academy
Gemeentelijke Sporthal / Centre Sportif Communal
Patronaatstraat 1 rue du Patronage 1
1950 Kraainem

My Iclub   Inschrijvingen cyclus & stages - Inscriptions cycle & stages

BATD Tennisschool Kraainem Tennis Academy

Het is met grote vreugde dat we de komst aankondigen van BATD in KTA sinds 09/11/2018, om de passie voor tennis over te brengen via de cursussen natuurlijk, maar ook via baby tennis, psychomotoriek & multisport, stages en een competitieteam. De filosofie van BATD is gebaseerd op respect voor de speler. Wij passen ons aan het kind aan ten gunste van zijn of haar persoonlijke en sportieve ontwikkeling en ontplooiing, en dit met discipline, doorzettingsvermogen en enthousiasme. Onze missie is pedagogisch en menselijk. Onze uitdaging is aan te leren, een passie over te brengen, vertrouwen op te bouwen om vooruitgang te boeken. Tennis is een levenslange sport die je kwaliteiten en waarden zal bijbrengen zoals het gevoel voor inspanning, jezelf overtreffen, fair spelen; die je vreugde, plezier en vrienden schenkt voor het leven. Onze tennisonderricht structuur is al op verschillende sites aanwezig: TC Odrimont, R Primerose CB, TC La Cure, Euro TC St-Joost, Waterloo Tennis, TC Sollenbeemd, Sport Village, TC Avia.

Ecole de Tennis BATD Kraainem Tennis Academy

C’est avec une joie immense que nous vous annonçons l’arrivée du BATD au sein du KTA depuis ce 09/11/2018, pour transmettre la passion du tennis au travers des cours bien sûr mais également par le biais du Baby tennis, de la psychomotricité & du multisport, des Stages, et d’un team compétition. La philosophie de BATD est basée sur le respect du joueur. Nous nous adaptons à l’enfant au profit de son développement et de son épanouissement personnel et sportif, le tout avec de la discipline, de la persévérance et de l’enthousiasme. Notre Mission est pédagogique et humaine. Notre défi est d’enseigner, transmettre une passion, construire la confiance dans le but de faire progresser. Le Tennis est un sport pour toute la vie qui vous apportera des qualités et des valeurs telles que le sens de l’effort, le dépassement de soi, le fair-play; qui vous procurera de la joie, du plaisir et des amis pour toute la vie. Notre structure d’enseignement est déjà présente sur plusieurs sites : TC Odrimont, R Primerose CB, TC La Cure, Euro TC St-Josse, Waterloo Tennis, TC Sollenbeemd, Sport Village, TC Avia.

 

Verantwoordelijke / Responsable

 

Fabrice Vairon
GSM : 0475/78 64 24
Email : fabrice.vairon@batd.eu

 
Stages de Tennis Stages 2019

 

 
Jaarcyclus / Cycle Annuel 2019-2020

 

 

Plan

Haut de la page